ข้อแนะนำในการใช้งาน - รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอเนกประสงค อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ใช้เข็นไปอาบน้ำ เก้าอี้นั่งถ่าย ได้อเนกประสงค์ ใช้ง่ายและปลอดภัย iLIFT

ข้อแนะนำในการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1.ควรศึกษาข้อมูลในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

 

2.ควรล็อครถทุกครั้งก่อนที่จะทำการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถ ไม่ว่าจะเป็นตอนยกขึ้น หรือตอนปล่อยผู้ป่วยลงและตอนขับถ่ายควรล็อคทั้ง 4 ล้อ เพื่อป้องกันรถไหล

 

3.ควรล็อคที่นั่งด้วยอุปกรณ์ล็อค ทั้ง4มุมของที่นั่ง ทุกครั้งที่ทำการยกตัวผู้ป่วย

 

4.ควรทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่เสมอ และควรใช้ผ้าเช็ดเมื่อรถเข็นเปียกน้ำ

 

5.ควรตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์อยู่เสมอว่าไม่มีการชำรุดเสียหายก่อนการใช้งาน

เว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย