ข้อแนะนำในการใช้งาน - รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอเนกประสงค อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ใช้เข็นไปอาบน้ำ เก้าอี้นั่งถ่าย ได้อเนกประสงค์ ใช้ง่ายและปลอดภัย iLIFT

ข้อแนะนำในการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ควรศึกษาข้อมูลในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

 

2. ควรล็อคล้อทั้ง 4 ล้อของอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนที่จะทำการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถ ไม่ว่าจะเป็นตอนยกขึ้น หรือตอนปล่อยผู้ป่วยลงและตอนอาบน้ำหรือขับถ่ายควรล็อคทั้ง 4 ล้อ เพื่อป้องกันรถไหล

 

3. ควรล็อคที่นั่งด้วยอุปกรณ์ล็อค ทั้ง4มุมของที่นั่ง แล้วเช็คให้มันใจว่าแน่น ทุกครั้งที่ทำการยกตัวผู้ป่วย

 

4. ควรใส่พนักพิงก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ใช้ผู้ป่วยหงายหลัง
 
5. ควรทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่เสมอ และควรใช้ผ้าเช็ดแห้งเมื่อรถเข็นเปียกน้ำ เพราะอาจเกิดสนิมได้ในระยะยาวเนื่องจากโครงสร้างอุปกรณ์ทำจากเหล็กชุปโครเมี่ยม

 

6. ควรตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์อยู่เสมอว่าไม่มีการชำรุดเสียหายก่อนการใช้งาน
 

7. ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ในทางลาดชัน หรือมีอุปสรรคเช่นทางต่างระดับ ควรใช้บนทางเรียบเท่านั้น
 
8. ไม่ควรดัดแปลงอุปกรณ์ด้วยตัวท่านเอง หรือใช้อะไหล่ที่ไม่ได้มาตราฐาน หากต้องการซ่อมบำรุง ควรติดต่อศูนย์บริการเท่านั้น

1. ควรศึกษาข้อมูลในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

 

2. ควรล็อคล้อทั้ง 4 ล้อของอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนที่จะทำการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถ ไม่ว่าจะเป็นตอนยกขึ้น หรือตอนปล่อยผู้ป่วยลงและตอนอาบน้ำหรือขับถ่ายควรล็อคทั้ง 4 ล้อ เพื่อป้องกันรถไหล

 

3. ควรหมุนน็อตและตัวล็อคทุกตัวให้แน่น ทั้งที่โครงสร้าง และที่อุปกรณ์ต่างๆ เช่นตัวล้อคของแผ่นที่นั่ง ก่อนทำการยก และ เคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย

 

4. ควรใส่พนักพิงก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ใช้ผู้ป่วยหงายหลัง

 

5. ควรทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่เสมอ และควรใช้ผ้าเช็ดเมื่อรถเข็นเปียกน้ำ

 

6. ควรตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์อยู่เสมอว่าไม่มีการชำรุดเสียหายก่อนการใช้งาน

 

7. ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ในทางลาดชัน หรือมีอุปสรรคเช่นทางต่างระดับ ควรใช้บนทางเรียบเท่านั้น

 

8. ไม่ควรดัดแปลงอุปกรณ์ด้วยตัวท่านเอง หรือใช้อะไหล่ที่ไม่ได้มาตราฐาน หากต้องการซ่อมบำรุง ควรติดต่อศูนย์บริการเท่านั้น

เว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย